Business model canvas en español pdf

      Comments Off on Business model canvas en español pdf

Esta página de desambiguación enumera artículos que comparten el mismo nombre. Canvas, un canal de televisión belga. The Business model canvas en español pdf Canvas, una temporada del anime Saint Seiya.

Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies, una organización no gubernamental serbia. Se editó esta página por última vez el 17 dic 2017 a las 16:31. El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3. Het Business Model Canvas is een model voor strategisch management en lean startups om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaande in kaart te brengen. Het Business Model Canvas is gebaseerd op het eerdere werk van Alexander Osterwalder, Business Model Ontology. Het Business Model Canvas bestaat uit de vier hoofdgebieden van een onderneming.

Deze zijn verdeeld in negen bouwstenen, deze laten de logica zien van hoe een bedrijf geld wil verdienen. De vier hoofdgebieden zijn: klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid. Klanten Klantsegmenten: Om een succesvol businessmodel te creëren, is het nodig als bedrijf te beslissen aan welke segmenten waarde wordt geboden. Kanalen: Een bedrijf kan zijn waardepropositie leveren aan de klanten door middel van verschillende kanalen.

Effectief gebruik hiervan zorgt ervoor dat de waardepropositie snel, efficiënt en kosteneffectief geleverd kan worden. Klantrelaties: Per klantsegment moet bepaald worden wat voor soort relatie het bedrijf wil aangaan. Aanbod Waardepropositie: Dit is de reden waarom een klant voor een bedrijf kiest en niet voor de andere. De waardepropositie is een verzameling van voordelen die aan de klanten worden geboden. Infrastructuur Kernactiviteiten: De Kernactiviteiten zijn de belangrijkste activiteiten om het bedrijfsmodel te kunnen uitvoeren. Deze bouwsteen beschrijft wat een bedrijf nodig heeft om het bedrijfsmodel uit te kunnen voeren.

Strategische partners: De strategische partners zijn andere bedrijven die helpen om het businessmodel te laten werken. Hierbij kan gedacht worden aan leveranciers of aan een joint venture. Financiële levensvatbaarheid Inkomstenstromen: Dit is de manier waarop een bedrijf inkomsten genereert uit elk segment. Voorbeelden hiervan zijn eenmalige betalingen of een abonnement. Kostenstructuur: Dit beschrijft alle kosten die een businessmodel met zich meebrengt. Als de waardepropositie bijvoorbeeld gericht is op lage kosten kan het van belang zijn bij deze bouwsteen de kosten zo laag mogelijk te houden.